Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Profilinformation

Humanekologi

I ämnet humanekologi studerar man samspelet mellan människan och hennes totala omgivning. Människans bruk av naturen och utnyttjande av olika naturresurser får naturligtvis effekter på människors försörjningssituation. En viktig del av ämnet humanekologi blir att studera de komplexa orsakerna och effekterna av människans miljöpåverkan i det lokala och globala samhället och vilka metoder som finns för att studera/analysera dessa. Intresset riktas både mot hur människan anpassar sig till och utnyttjar olika ekosystem i sin omgivning, och mot hur den ekologiska och sociokulturella omgivningen påverkar och sätter ramar för mänskligt liv och verksamhet. I detta och andra sammanhang behandlas också vilken roll de viktiga faktorerna ojämlikhet, fattigdom, gender och ekologisk modernisering har i miljöproblematiken. Med tanke på de tvärvetenskapliga perspektiven blir det för humanekologin grundläggande med begrepp som tid, rum, nivå, mångfald samt samband som används för att integrera och analysera samspelet mellan människan och hennes ekologiska, sociala och kulturella omgivningar. 


Miljöekonomi

Under framförallt 1900-talet och i synnerhet under efterkrigstiden har en mer specifik teoribildning utvecklats, miljö- och resursekonomi, som behandlar uppkomst och hantering av miljö- och resursproblem. Ytterst handlar miljö och ekonomi om samma sak, att hushålla med resurser och vidmakthålla resursbasen. Inom miljö- och resursekonomin kan tre huvudfrågor identifieras; Varför uppkommer miljöproblem? Hur ska icke-marknadsprissatta miljöresurser, som exempelvis ren luft och biodiversitet, värderas? Hur kan miljöproblem korrigeras, läs styrmedel, på effektivast möjliga vis Beslutsfattare inom olika myndigheter kan med hjälp av nationalekonomiska verktyg utvärdera olika projekt, både med avseende på de reala ekonomiska effekterna men även med avseende på vilka effekter som de har på utnyttjande av miljön, de kan även utifrån dessa utvärderingar arbeta med utformande av styrmedel för att uppnå önskvärda resultat. 


Miljöplanering

Miljöfrågorna handlar om sambanden mellan människan och hennes omgivning. Många gånger efterfrågas en helhetssyn. Geografiämnet ger perspektiv och metoder för att hantera det integrerade samspelet mellan natur och samhälle. I ett geografiskt perspektiv på miljöfrågan uppmärksammas att människans aktiviteter och verksamheter alltid sker i ett visst rumsligt sammanhang: en viss omgivning. Omgivningen (miljön) ger möjligheter eller begränsar människans aktiviteter och verksamheter; som i sin tur inverkar på omgivningen (miljön). Miljöplanering handlar om hur vi nyttjar mark-, luft- och vattenresurser och om vilka styrmedel samhället har för att möta dessa problem. 

Miljöpolitik

Studiet av miljöpolitik utgår från att det är samhällen som orsakar, värderar och också löser miljöproblem. Vem eller vad som orsakar miljöproblem, i vilken mån dessa problem värderas som allvarliga och hur de skall lösas mobiliserar olika intressen. Miljöproblem blir sålunda politiska frågor och därigenom särskilt intressanta att studera utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Studiet av dessa miljöpolitiska frågor bedrivs på flera olika sätt inom statsvetenskapens subdiscipliner. Den offentliga policyforskningen studerar hur miljöpolitiska processer och beslut kommer till och varför. De som studerar politisk beteende försöker förstå varför individer gör miljöpolitiska val, såsom att rösta på vissa partier, bete sig miljövänligt eller engagera sig i eller emot miljörörelser. Inom internationell politikområdet studeras exempelvis varför vissa internationella miljöavtal kommer till stånd och varför vi misslyckas med andra. Politiska teoretiker ägnar sig exempelvis åt teoretiska analyser av politiska systems framgångar i att lösa miljöproblem och inom den normativa politiska teori så kan exempelvis frågor om vad som är en rättvis fördelning av klimatansvar utredas. 
 

Uthålligt företagande

Inriktningen mot uthålligt företagande har som målsättning att svara mot behovet av företagsekonomer med miljökompetens i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Inriktningen har en kombination av naturvetenskapligt skolning och företagsekonomisk utbildning i hur man hanterar miljökrav i organisationers dagliga verksamhet t ex i marknadsföring, vid produktutveckling, gentemot myndigheter, vid miljöcertifiering osv. Ämnet omfattar alla de organisatoriska och ekonomiska förhållanden som berörs av uthållighetsfrågor i företag och organisationer. Uthållighetsbegreppet inkluderar krav på organisationer att anpassa sin verksamhet vad gäller ekonomi, socialt ansvar och miljö. 

 

Presentationer profilvalsinformation

Presentioner från informationstillfället inför profilvalet.

Humanekologi

Miljöekonomi

Miljöplanering

Miljöpolitik

Uthålligt företagande

Sidansvarig: Anna-Karin Ågren|Sidan uppdaterades: 2019-06-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?