Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Fristående kurser

Fristående kurser ges inom ekonomisk geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi och statistik. Mer information om respektive område hittar du nedan!

Bra att veta
När du bygger din utbildning genom att läsa fristående kurser, måste du söka till varje enskild kurs. Å andra sidan har du större frihet att kombinera ämnena till din examen. Sista ansökningsdag för kurser är i mitten på april för de som startar på hösten och mitten på oktober för de som startar på våren.

Ekonomisk geografi
Ekonomisk geografi handlar om ekonomiska aktiviteter i det geografiska rummet. Du studerar bland annat frågor som rör råvaruförsörjning, transporter, distribution, utrikeshandel, utländska direktinvesteringar, företagslokaliseringar, regional konkurrenskraft och näringslivsutveckling i olika delar av världen.

Ekonomisk historia
Ekonomisk historia ger långsiktiga perspektiv på samhällsutvecklingen. Genom att studera det förflutna förstår du nutiden bättre och har därmed större möjligheter att påverka framtiden. Ekonomisk historia ger dig kunskap om de förlopp som skapat vår tid.
Du studerar hur människan genom tiderna har utnyttjat naturresurser, organiserat sitt arbete och fördelat sitt överskott. Du läser också om orsakerna till och konsekvenserna av förändringar i samhälle och marknadsstrukturer, om de utsuddade nationella gränserna och om det ökade ekonomiska och kulturella utbytet.

Företagsekonomi
Företagsekonomi är ett omfångsrikt ämne. De olika delarna fokuserar främst på organisatoriska processer som ekonomistyrning, externredovisning, finansiering, marknadsföring, verksamhetsstyrning, organisation och ledning.

Juridik
De fristående kurserna i juridik kan kombineras med andra ämnen. Observera att det inte går att läsa till en Juristexamen genom att läsa fristående kurser.

Kulturgeografi
Kulturgeografi handlar om globaliseringsprocesser, hållbar samhällsplanering och omvärldsanalys. Vi ger dig redskap att studera samhällets utveckling på olika platser och de faktorer som påverkar.
Du kan läsa kurser inom kulturgeografi som fokuserar på sambanden mellan befolkningsutveckling, människors aktiviteter och resursanvändning i olika geografiska miljöer. Kultugeografi med inriktning mot turismgeografi handlar om utveckling, strategier och trender inom turismnäringen både vad gäller resmål och produkter. Ett centralt tema är planeringen av hållbar turism. Du kan också studera geografisk informationshantering (GIS) som är ett sätt att analysera och visualisera geografiska problemställningar.

Nationalekonomi
När du läser nationalekonomi får du tillgång till en verktygslåda med gedigen teori och empiriska metoder som kan användas för att studera människors och företags beteende.
Det kan röra sig om frågor som: Varför har vi konjunktursvängningar?
Finns det något samband mellan arbetslöshet och inflationstakt? Hur bestäms priset på en marknad? Vad förklarar ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer? Hur påverkas människors beteende av olika politiska beslut som RUT- och ROT- avdraget?
Frågor som dessa besvaras i vår grundkurs där du läser makroekonomi, mikroekonomi, tillämpad ekonomi och handel samt finansiell ekonomi. Sedan har du möjlighet att fördjupa dig i något av ämnets inriktningar.

Statistik
Hur kan du dra slutsatser från undersökningar fastän resultaten endast baserar sig på urval? Hur stora urval måste man ha och hur säkra är resultaten egentligen? Goda kunskaper i statistik är nödvändigt för att ha ett kritiskt förhållningssätt till all den information som vi möter dagligen, både privat och i vår yrkesroll.
Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av empiriska data. Tillämpningsområdena är många och skiljer sig också mycket åt inbördes. Statistiska metoder är viktiga i så skilda områden som medicin, pedagogik, psykologi, management, investeringsplanering, opinionsundersökningar, marknadsanalyser, statskunskap, ekonomiska prognoser och juridik.

Innovation och entreprenörskap
Ämnet handlar om aktörer, innovationsprocesser med fokus på entreprenörskap och immateriella tillgångar, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser. Forskningen om innovation och entreprenörskap syftar till att förklara samband och att identifiera metoder och strategier för att främja innovation och entreprenörskap i ett samhälls- och organisationsperspektiv. Även effekterna av innovationsrelaterad samhällsförändring på individer, organisationer, näringar, institutioner och kunskapsbildning analyseras.
 

 

Sidansvarig: Saida Hajee|Sidan uppdaterades: 2019-03-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?