Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Så stärker vi kvalitén genom att arbeta med ackrediteringar

Några röster från verksamheten:


Utveckling genom Assurance of Learning (AoL) i MSc in Management

AoL är ett bra stöd när vi inom programmet pratar om hur kurser hänger ihop och hur vi kan skapa progression för våra studenter. Vi har exempelvis skapat en första kurs på programmet där grundläggande begrepp tas upp som sedan återkommer och fördjupas i andra kurser. Vi har tidigare som en del i AoL-arbetet också gått igenom och sett över kopplingar mellan alla utbildningsmål och kursmål. Just nu diskuterar vi inom programmet möjliga vägar att utveckla arbetet med rubrics, bland annat som en väg att utvärdera kursmålen och för att kunna beskriva hur vi gör bedömningar av studenters prestationer.

Positiva effekter för andra kvalitetsutvärderingar

En möjlig positiv effekt av AoL-arbetet är att vi dels har samlat in information som kan vara relevant för annan kvalitetsutvärdering, dels att vi bygger upp en erfarenhet av att prata om vårt program i ett helhetsperspektiv vilket är en fördel inför andra framtida utvärderingar och inte bara de genomlysningar som ackrediteringsarbetet innebär. En potentiell utmaning för att vi ska kunna dra nytta av erfarenheterna i våra olika utvärderingsprocesser kan vara på vilket sätt vi lyckas samla in och lagra information på ett systematiskt sätt för att på bästa sätt kunna följa upp våra processer utifrån de specifika behov som olika utvärderingar kräver utan att behöva samla in samma information flera gånger.

Petra Adolfsson och Elena Raviola, nuvarande programkoordinatorer
Niklas Egels Zandén och Rebecka Arman, tidigare programkoordinatorer
MSc in Management

Four years of experience of AoL in the MSc in Innovation and Industrial Management

Within the MSc in Innovation and Industrial Management (IIM) we started 4 years ago as a pilot at Handelshögskolan, working with defining learning goals and objectives for our courses through the help of assessment matrices. This has been extremely helpful in the further alignment of program goals with course objectives by increasing visibility and communication among our teachers and for our students. The work has led to:

  • Stronger connection between program goals and individual course objectives
  • Increased understanding and communication between teachers and students
  • Increase in emphasis on student engagement, active learning and the student experience

Course evaluations as an important instrument

The identification of course evaluations and measures to measure learning enabled us to be clear on what our students will learn in the program and what our expectation are with the program. After this first step, we have focused on designing and developing clear processes on how to collect, analyze and disseminate assessment information within the program.

One important measure is the course evaluations. The course evaluation served as an instrument to receive feedback which feeded into the further development of learning objectives as well as teaching in general. Within the IIM program we use the standard evaluation of the Graduate School, but we add additional questions to measure teacher performance, student engagement, relevancy of the course towards further employability and overall assessment of quality of teaching. These evaluations are discussed with our student representatives, the Graduate School and the teachers to continuously be able to improve the quality of our teaching and strengthen the alignment of course objectives with learning objectives. Further the course evaluations helped us to close the loop in cases where we saw that AoL has not worked well enough in that learning goals and objectives may not fully have been achieved.

Close interaction between teachers and students

We have regular formal and informal meeting with our students and among our teachers to discuss AoL to derive plans for further improvement of courses and our IIM program. The informal and formal focusses on what and how students will learn, how we can assure that they have learned and what will we do if learning is not achieved. The close interaction between teachers and students is critical in our continuous development process

Better self-awareness on individual career path

Within the IIM program we are working with personal and professional development of our students in connection to our learning objectives on communication and team working. We do this as part of a specific course, called “Personal and Professional Development for Innovators”, where we collaborate with the School’s Career Service, researchers from the University of Gothenburg or experts in the field. The course was developed after detecting gaps once AoL was implemented, thereby helping us to close the loop so that students fulfil all their learning goals and objectives. Topics that are address include among others communication and presentation skills, coaching/mentoring, conflict resolution, negotiation, group work, which are seen as essential skills in the recruitment process, as we discussed with several partner companies of the School.

We have seen a positive effect of this towards the employability of our students. Positive effect include better self-awareness on individual career path, better equipped for job application process, better alignment between employers needs of graduate students and our IIM students. While it may not come across as something that has increased employability explicitly, students reactions to changes made as a reaction to gaps detected in using the AoL process, indicates that they themselves feel that they are given valuable knowledge/help in their future working life.

Rick Middel, Programme Coordinator, MSc in Innovation and Industrial Management

Ackrediteringar öppnar dörrar till internationella forskningssamarbeten

Vår uppgift som universitet är att utveckla kunskap som är relevant för de företag som verkar i vår närhet och för de studenter som ska verka i dessa företag i framtiden. Svenska företag blir allt mer integrerade i globala produktionsnätverk och har fler anställda utanför Sverige än de har i Sverige. Det får konsekvenser för vad vår forskning handlar om och hur vi bedriver forskning. Vi måste kunna följa svenska företag på plats. Det innebär också att vi behöver bedriva forskning tillsammans med forskare på andra lärosäten runt om i världen där svenska företag verkar.

I det sammanhanget är våra ackrediteringar oerhört viktiga för att forskare från andra universitet skall vilja samarbeta med oss. Vi är en liten handelshögskola i en avlägsen stad och då blir ackrediteringarna en garant för att vår forskning och samverkan håller en hög kvalitet.

Samtidigt är det så att svenska globala företag har möjlighet att välja att samarbeta med universitet i hela världen. Ackrediteringar som AACSB är inte allt, men det visar ändå på att vi kan jämföra oss med de bästa universiteten i världen.

Ola Bergström, professor i management

Viktig kvalitetsstämpel vid rekrytering av forskare och lärare

Internationella ackrediteringar ger en kvalitetsstämpel för hela vår verksamhet som är mycket viktig vid rekrytering. Goda forskare och lärare söker sig till lärosäten som har en befäst kvalitetsposition. Många institutioner rekryterar också vidare enbart från institutioner med etablerade ackrediteringar. Så det är viktigt för ökad internationell mobilitet inom forskning och utbildning.

Kompetensutveckling och nätverkande genom organisationerna

Varje ackrediteringsorganisations nätverk ger möjlighet till samarbete gällande forskning och utbildning, men även inom administration. Här kan vi nu ta del av och dela med oss av erfarenheter kopplat till våra verksamhetsområden. Dessutom kan vi nu använda de databaser som respektive ackrediteringsorganisation byggt upp. Detta är viktiga delar för att möjliggöra kontinuerlig kompetensutveckling.

Patrik Ström, prefekt, Företagsekonomiska institutionen


Konkurrensfördel i rekrytering av nya studenter

En triple crown-ackreditering ökar skolans attraktionskraft gentemot inte minst internationella master studenter enormt. I dagens ökande globala konkurrens mellan otaliga handelshögskolor så är en triple crown- ackreditering en tydlig konkurrensfördel framför allt för att attrahera betalande studenter från asiatiska länder. Generellt kan vi nog förvänta oss ett ännu högre antal ansökningar till våra masterprogram framöver, och detta ger oss möjlighet att höja ribban för de antagna studenterna ännu mera. Samtidigt kommer nog klassrummen att bli ännu mera internationella.

Även svenska studenternas syn på ackrediteringar kommer att ändras framöver, dvs. valet av utbildning kommer allt mer - om inte helt – att styras eller i alla fall påverkas av skolornas ackrediteringar. Svenska studenter som inte bara ser på svenska universitet som möjliga lärosäten att studera på, utan allt mer även tittar på möjligheten att studera på masternivå utomlands, kommer att bli mer och mer medvetna om att ackrediteringar, och inte minst en triple crown, garanterar kvalitet i utbildningen, vilket i förlängningen även har en positiv inverkan på anställningsbarheten.

Höjda förväntningar

Att vara triple crown-ackrediterad betyder även att vi måste fortsätta med vårt kvalitetsarbete, inte minst eftersom förväntningarna från studenterna – kanske framför allt de betalande utomeuropeiska studenterna – och även från våra partneruniversitet förstås har höjts eller kommer att höjas.

Roger Schweizer, ansvarig, Graduate School

En kvalitetsgaranti för Executive MBA-deltagarna

Under hela året träffar vi potentiella deltagare till vårt Executive MBA-program då vi marknadsför programmet och säljer platser. Många av dem jämför program vid olika skolor innan de bestämmer sig. Redan AMBA-ackrediteringen väger tungt, när vi förklarar vad den innebär och betonar att vi är det enda svenska AMBA-ackrediterade programmet. En triple crown-ackreditering differentierar Handelshögskolans Executive MBA-program än mer och utgör en värdefull kvalitetsgaranti för Executive MBA-deltagarna.

Konstant programutveckling

Ackrediteringar säkerställer att vi konstant utvärderar och förbättrar innehållet i vårt Executive MBA-program, till exempel har den nordisk-asiatiska profilen förstärkts ytterligare, och vi har utvecklat kommunikationen med deltagarna och deras sponsorer (dvs. de företag som skickar sina anställda till programmet). Vid ackreditering jämförs vi med de allra bästa skolorna runtom i världen och får värdefulla rekommendationer från ackrediteringsorganisationerna, byggda på högt ställd ”best practice”.

Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education

Nya utbytesavtal inom räckhåll

Det är fantastiskt roligt att vi nu blir trippelackrediterade och det öppnar förstås nya möjligheter för Handelshögskolan att kunna samarbeta med de bästa universiteten. Ackrediteringarna är en kvalitetsstämpel som ger oss bättre förutsättningar, inte bara vad gäller att knyta nya kontakter utan de stärker också vår ställning avseende existerande avtal. Avtalshanteringen är en långsiktig process och konkurrensen är hård men jag tror att vi redan inom det närmsta året kommer att få se nya universitet i vår partnerflora.

Detta ställer givetvis också krav på våra utresande studenter som måste fortsätta att hålla en hög nivå och prestera väl under sina utlandsterminer.

Catharina Miklin, ansvarig, International Office


 

Sidansvarig: Maria Norrström|Sidan uppdaterades: 2016-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?