Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ungdomar, smartphones och det sociala livets omvandling - Kunskapslunch

Research profile seminar

Mobilen möjliggör ständig kontakt med andra. Vad händer när ens vänner alltid finns där, digitalt i bakgrunden?

Eva Thulin har under tjugo år studerat digitaliseringens utbredning och påverkan på unga människors vardagsliv. Hon berättar om hur de smarta mobilerna förändrar ungdomars sociala liv och kontakter. Hur man umgås, uttrycker vänskap och känslor, delar erfarenheter och håller sig uppdaterad online. Det handlar om hur digital kontakt allt oftare sker i grupp, genom bilder och pågår parallellt i bakgrunden av vardagslivets aktiviteter.

Lecturer: Eva Thulin är universitetslektor och docent i Kulturgeografi. Hennes forskning handlar om hur IT-användningen påverkar människors aktivitetsmönster: var man vistas och hur man brukar sin tid.

Date: 5/23/2019

Time: 12:15 PM - 1:00 PM

Categories: Economics and Law

Organizer: Handelshögskolan

Location: School of Business, Economics and Law, Vasagatan 1
Göteborgsrummet, Handelsrätten, Handelshögskolan, Vasagatan 1

Event URL: Read more about Ungdomar, smartphones och det sociala livets omvandling - Kunskapslunch

Contact person: Marie Örninge

Phone: 031-786 5607

Page Manager: |Last update: 4/9/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?