Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Upplevelser i den fysiska butiken - butiksmiljöns betydelse för kundmötet

Research profile seminar

Handelns digitalisering har gjort att den fysiska butikens förutsättningar har förändrats markant. I denna frukostföreläsning visar forskaren Kristina Bäckström från Lunds universitet hur synen på den fysiska butikens roll har transformerats under de senaste tio åren.

Vilka aspekter i den fysiska butiksmiljön värdesätts av dagens kunder? Hur arbetar man inom detaljhandeln för att skapa positiva upplevelser för kunder i den fysiska butiken? Hur har den fysiska butikens roll förändrats under de senaste tio åren och vilka nya krav ställs på handelsföretags verksamhet? Med fokus i dessa frågor har Kristina Bäckström tillsammans med Ulf Johansson, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, tagit utgångspunkt i en studie de genomförde för drygt tio år sedan. I en nyligen genomförd studie intresserar de sig för samma tema och har utifrån detta dragit slutsatser om detaljhandelns snabba förändring.

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till maria.jonsson@hui.se

Lecturer: Kristina Bäckström är doktor i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring och lektor vid Institutionen för Service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hennes forskningsområden är framförallt konsumentbeteende, kundens upplevelser i fysiska butiker, butikens organisation och utformning, samt handelns digitalisering.

Date: 4/27/2017

Time: 7:30 AM - 9:30 AM

Categories: Economics and Law

Organizer: Centre for Retailing vid Göteborgs universitet i samarbete med HUI Research och Handelsrådet.

Location: Drottninggatan 56, HUI Research, Göteborg.

Page Manager: |Last update: 4/9/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?