Till startsida

Studievägledare


Till studievägledarna vänder du dig med frågor som rör utbildningen. Det kan t ex handla om behörighetskrav, vad utbildningen leder till, studieuppehåll m.m. 

Gäller dina frågor kurser eller program? Välj det som passar bäst nedan.

Studievägledare för program

Handelshögskolans ekonomprogram
Karin Cederholm
Telefon: 031-786 53 97
E-post: ekprog-studievagledning@handels.gu.se

Handelshögskolans logistikprogram
Anneli Eriksson
Telefon: 031-786 15 14
E-post: fek-studievagledning@handels.gu.se

Juristprogrammet
Lena Björk
Telefon: 031-786 15 34
E-post: studievagledning@law.gu.se

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
Anna-Karin Ågren
Telefon: 031-786 13 40
E-post: smil@handels.gu.se

Master´s Programmes (Graduate School)
Maria Calpén, Anna Elgersson samt Ellen Morris
Telefon: 031-786 49 56
E-post: study.info@gs.gu.se

 

Studievägledare för fristående kurser

Ekonomisk historia
Åke Kihlström
Telefon: 031-786 47 38
E-post: ake.kihlstrom@econhist.gu.se

Företagsekonomi och ekonomisk geografi
Anneli Eriksson och Anna-Karin Hasselblad
Telefon: 031-786 15 14
E-post: fek-studievagledning@handels.gu.se

Juridik
Lena Björk
Telefon: 031-786 15 34
E-post: jur.studievagledningen@law.gu.se

Kulturgeografi, turismgeografi, GIS
Jorun Holmberg
Telefon: 031-786 36 22
E-post: studievagledare.kgi@geography.gu.se

Nationalekonomi och statistik
Katarina Renström
Telefon: 031-786 13 36
E-post: svl@economics.gu.se 

 

 

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta