Till startsida

Språkhandledning

 

Språkhandledningen är öppen för alla studenter som vill utveckla sina färdigheter i skriftlig och muntlig framställning på akademisk nivå i svenska och engelska.

Språkhandledningen erbjuder:

  • samtal kring struktur, stil och språk
  • vägledning i hur du kan jobba vidare med ditt språk på egen hand
  • tips och råd för hur du kan planera dina studier och hitta bra studiestrategier
  • vägledning och återkoppling inför muntliga presentationer
  • svar på frågor kring skrivregler och grammatik
     

Drop-in

Torsdagar kl 11.00 - 13.00 i Handelshögskolans entré (11/9 - 11/12).

 

Föreläsningar hösten 2014

Tid: 16.15 - 17.45 (OBS! annan tid 22/10)
Ingen föranmälan


Studieteknik – 24 september i B33
Här får du tips på hur du kan organisera dina studier på ett effektivt sätt. Vi tar upp inlärningsstilar, anteckningsteknik, lässtrategier, studieplanering, m.m.

Akademiskt skrivande I: Krav på akademisk text – 1 oktober i B33
Du kommer att skriva många olika sorters texter under dina år på universitetet. På det här seminariet ger vi dig en första genomgång av vilka krav som ställs på en akademisk text vad gäller språk, stil och struktur. Vi kommer också att gå igenom regler för hur man citerar och refererar olika källor.

Universitetsbiblioteket: Referenshantering – 8 oktober i B31
Vi visar referenshanteringsprogrammet EndNote; ett program för att söka, lagra och hantera litteraturreferenser. Referenserna som lagrats i EndNote kan användas för att skapa litteraturhänvisningar i till exempel artiklar, avhandlingar eller uppsatser. Programmet finns tillgängligt för studenter och anställda vid Göteborgs universitet.

Akademiskt skrivande II: Uppsatsen – 15 oktober i B22
På det här seminariet ligger fokus på vad de olika delarna i uppsatsen/rapporten bör innehålla och hur man strukturerar de olika delarna. Vi återknyter till Akademiskt skrivande I vad gäller hur man hanterar olika källor, både inne i texten och i källförteckningen. Själva skrivprocessen och hur man hanterar sitt uppsatsarbete kommer också att beröras.

Universitetsbiblioteket: Informationssökning och källkritik – 22 oktober i B31. OBS! Kl 15.15 - 16.45
Som student behöver du kunna söka och värdera information. På det här seminariet går vi igenom hur man väljer sökbegrepp och informationskällor samt hur man granskar, jämför och bedömer olika typer av källor. Fokus ligger på att hitta vetenskapliga artiklar, en viktig källa för spridning av ny forskning.

Academic Writing I: Structuring the text – 12 november i B22
In this seminar, we will approach academic writing from a textual perspective mainly. What does a typical introduction look like? What signifies a successful paragraph? How can we create a text which is maximally efficient in communicating its message? Finally, we touch upon referencing techniques.

Academic Writing II: Language and style – 19 november i B33
Does everyone like grammar or do everyone like grammar? Are you confident in your use of commas and semicolons? Do we make a study or carry out a study in English? In this seminar, academic writing is explored from the perspective of appropriate grammar, spelling, punctuation and vocabulary.

 

Läs mer om Handelshögskolans språkhandledning

Till sidans topp

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta