Till startsida

Språkhandledning

 

Språkhandledningen är öppen för alla studenter som vill utveckla sina färdigheter i skriftlig och muntlig framställning på akademisk nivå i svenska och engelska.

Språkhandledningen erbjuder:

  • samtal kring struktur, stil och språk
  • vägledning i hur du kan jobba vidare med ditt språk på egen hand
  • tips och råd för hur du kan planera dina studier och hitta bra studiestrategier
  • vägledning och återkoppling inför muntliga presentationer
  • svar på frågor kring skrivregler och grammatik
     

Drop-in

Kom till språkhandledningens drop-in-bord i Ekonomiska biblioteket, plan 4 a, torsdagar kl 11.00 - 13.00 (10/9 – 17/12).

 

Föreläsningar hösten 2015

Tid: 16.15 - 17.45
Ingen föranmälan

 

Studieteknik - 23/9 i B22
Här får du tips på hur du kan organisera dina studier på ett effektivt sätt. Vi tar upp anteckningsteknik, lässtrategier, studieplanering, m.m.
                                                                                                       Akademiskt skrivande I - 30/9 i B22
Du kommer att skriva många olika sorters texter under dina år på universitetet. På
den här föreläsningen ger vi dig en första genomgång av vad det innebär att skriva texter på universitetsnivå.    

Källkritik & informationssökning - 7/10 i B31
Som student behöver du kunna söka och värdera information. I denna work-shop går vi igenom hur man väljer sökbegrepp och informationskällor samt hur man granskar, jämför och bedömer olika typer av källor. Fokus ligger på att hitta vetenskapliga artiklar, en viktig källa för spridning av ny forskning.                                   

Referenshantering - 21/10 i B31
Vi visar referenshanteringsprogrammet EndNote; ett program för att söka, lagra och hantera litteraturreferenser. Referenserna som lagrats i EndNote kan användas för att skapa litteraturhänvisningar i till exempel artiklar, avhandlingar eller uppsatser. Med programmets hjälp skapar du din egen databas av referenser. Du kan söka fram referenser, även i fulltext, via bibliotekets databaser och plocka in dem i EndNote. Referenser kan hämtas direkt från olika databaser eller skrivas in manuellt. Referenserna kan därefter lätt sökas fram och sorteras i den egna databasen (biblioteket). Programmet finns tillgängligt för studenter och anställda vid Göteborgs universitet.                                                                                                    

Akademiskt skrivande II - 4/11 i B22
På den här föreläsningen gör vi en uppföljning och fördjupning av det första skrivseminariet. Fokus ligger här på att referera och på att strukturera uppsatsen/rapporten.

Academic Writing I - 11/11 i B22
In this seminar, we will approach academic writing from a textual perspective mainly. What does a typical introduction look like? What signifies a successful paragraph? How can we create a text which is maximally efficient in communicating its message? Finally, we touch upon referencing techniques.

Academic Writing II - 25/11 i B22
Does everyone like grammar or do everyone like grammar? Are you confident in your use of commas and semicolons? Do we make a study or carry out a study in English? In this seminar, academic writing is explored from the perspective of appropriate grammar, spelling, punctuation and vocabulary.

 

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta