Till startsida

IT-support

 

Har du frågor som rör något av nedanstående?

  • Trådlöst nätverk
  • Studentkonto
  • Lösenord


Då hittar du information på universitetets supportsida

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakt

| Karta