Till startsida

Studenthälsa


Som student här kan du vända dig till Akademihälsan om du får problem under din studietid. Akademihälsan kan liknas vid studenternas företagshälsovård och fungerar som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Man arbetar förebyggande med studiemiljöfrågor, vilket omfattar fysisk, ergonomisk och psykosocial arbetsmiljö. Det förebyggande arbetet sker genom utbildning, information och rådgivning kring arbetsmiljö och hälsa. Du kan även vända dig till Akademihälsan för individuellt kris- och samtalsstöd samt viss sjukvård med anknytning till studiesituationen.

Akademinhälsan arrangerar kurser i stresshantering och hur man hanterar tentaångest. Man samlar även kamratgrupper där du har chans att träffa andra studenter.

>> Till Akademihälsans webbplats

Till sidans topp

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta