Till startsida

Institutioner


 

Med sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö och utvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.

Institutionerna anvarar även för kurserna inom sina respektive områden.

Institutioner


Institutionen för ekonomi och samhälle

 

Företagsekonomiska institutionen, inklusive ekonomisk geografi

Juridiska institutionen

Institutionen för nationalekonomi med statistik

 

Enhet

Gothenburg Research Institute

 

Se även Handelshögskolans alla forskningscentra

 

 

 

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakt

| Karta