Till startsida

Ingela Wettre


Projektledare
Externa relationer
Box 608
405 30 Göteborg
Vasagatan 1
Tel. 031-786 58 70
Fax. 031-786 51 20
Mobil 0766-185996
ingela.wettre@handels.gu.se


Ingela Wettre är projektledare och ansvarar för logistik och administration i samband med Externa relationers event.

Ingela har efter handelsutbildning vid Filip Holmquist Handelsinstitut, verkat som VD-assistent och projektledare. Ingela har mångårig erfarenhet från området managementutveckling. Innan Ingela kom till Handelshögskolan 2002, arbetade hon vid Göteborgs Managementinstitut (GMI), samt vid Handelshögskolan Kompetens AB.

 

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta