Till startsida

Gemensamma funktioner

Ekonomiska biblioteket
Tillhör Universitetsbiblioteket men ligger på Handelshögskolan

Externa relationer
Arbetar med skolans kommunikation, events och övergripande kontakter med näringslivet. Partnerprogrammet, Career Service och alumniverksamheten ingår i Externa relationer.

Fakultetskansliet
Fakultetskansliet ger huvudsakligen administrativt stöd åt dekanus, fakultetsstyrelsen och styrelsens beredningsgrupper.

Infrastrukturstöd
Ansvarar för posthantering, vaktmästerie och lokaluthyrning. 

IT-support
IT-supporten för Handelshögskolan hanteras av Göteborgs universitet

Reception
Handelshögskolans reception hjälper studenter och gäster med det mesta, som t ex att hitta rätt i lokalerna, information om eventuella schemaändringar osv.

 

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta