Till startsida

Organisation


Så styrs Handelshögskolan
Handelshögskolan är en fakultet vid Göteborgs universitet. Handelshögskolans fakultetsstyrelse ansvarar grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Den dagliga verksamheten leds av dekanus Per Cramér, kallad rektor, och två prorektorer. Ledningen rapporterar till fakultetsstyrelsen.

Göteborgs universitet har en decentraliserad struktur vilket gör att Handelshögskolan har eget ansvar för personal och ekonomi samt verksamhetens kvalitet och utveckling.

Verksamheten är organiserad i ett antal institutioner och forskningscentra. Det finns också assoceriade verksamheter där vi samarbetar inom olika forskningsområden, och ett antal gemensamma administrativa funktioner.

Handelshögskolans råd är ett stöd till ledningen i såväl strategiska som praktiska frågor. I fokus för diskussionerna står kontakten mellan akademin och samhället, och näringslivets behov med koppling till Handelshögskolans kärnverksamhet.

The International Academic Advisory Council inrättades 2013 och har som syfte att ytterligare stärka den internationella dimensionen i ledningen av Handelshögskolan. Rådet har en konsultativ roll och stöttar ledningen med idéer och konstruktiv feedback.

Ekonomiska biblioteket ligger i Handelshögskolans byggnad, men tillhör organisatoriskt Universitetsbiblioteket.

1 januari 2013 omorganiseras institutionerna. Företagsekonomiska institutionen, Juridiska institutionen och Institutionen för nationalekonomi med statistik kvarstår i princip oförändrade. En ny fjärde institution bildas - Institutionen för ekonomi och samhälle - genom att Ekonomisk-historiska institutionen, GRI, IIE samt huvuddelen av Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi går samman. Ämnet ekonomisk geografi och de forskare/lärare som det inbegriper har flyttat till Företagsekonomiska institutionen.

Institutioner

Ekonomi och samhälle

 

Företagsekonomi

Juridik

Nationalekonomi med statistik

Forskningscentra

Centre for Business in Society
Centre for International Business Studies
Centre for Retailing
Centrum för affärssystem
Centrum för finans
Centrum för global human resource management
Centrum för hälsoekonomi vid Göteborgs universitet
Centrum för konsumtionsvetenskap
Centrum för regional analys
Centrum för turism

Associerade verksamheter

Business & Design lab
Centrum för Europaforskning (CERGU)
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)
Centre for Intellectual Property
Gothenburg Centre of Globalization and Development
Institutet för innovation och samhällsförändring
Lighthouse

Utbildningar

Handelshögskolans ekonomprogram
Handelshögskolans logistikprogram
Juristprogrammet
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
Fristående kurser
Graduate School (masterprogram)
Executive Education

Studentservice

Career Service
Utlandsavdelningen

Gemensamma funktioner

Ekonomiska biblioteket
Externa Relationer
Fakultetskansliet
Infrastrukturstöd
Receptionen
 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta