Till startsida

Inge Ivarsson ny professor i ekonomisk geografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Nyhet: 2011-10-26

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har förstärkt sin kompetens inom ekonomisk geografi genom att utse Inge Ivarsson till professor i ekonomisk geografi på institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Inge Ivarsson har publicerat artiklar och böcker inom ett brett spektrum av ämnen såsom utländska direktinvesteringar, globalisering och de transnationella företagens roll samt internationell tekniköverföring. Tillsammans med ett antal andra forskare på Handelshögskolan i Göteborg är han just nu involverad i ett internationellt forskningsprojekt kring Kinas ökande globala roll, inte minst genom framväxten av internationellt verksamma företag, såsom Geely Automobile Holdings förvärv av Volvo Personvagnar.

Kontaktuppgifter:
Inge Ivarsson, professor, institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Telefon: 031-786 13 81
Inge.Ivarsson@geography.gu.se
 

AV: Johanna Haglund-Flemström

Till sidans topp

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta