Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Strategi, mission & Vision

En ny strategi för perioden 2017 - 2021 fastställdes av Handelshögskolans fakultetsnämnd i december 2016. Beslutet inkluderar även en viss förändring av mission och vision. Dokumentet språkgranskas under januari och kommer därefter att publiceras på denna sida.

 


 

Mission

Handelshögskolans syfte är att utveckla kunskap och utbilda kreativa individer för att främja framgångsrika organisationer och en hållbar värld.

Vision

Handelshögkolans målsättning är att vara välkänd och respekterad som en progressiv akademisk institution av mycket hög kvalitet.

Strategi 2012-2016
 


 

Mission
Handelshögskolans syfte är att utveckla kunskap och utbilda kreativa individer för att främja framgångsrika organisationer och en hållbar värld.

Att utveckla kunskap och utbilda kreativa individer är kärnverksamheter vid varje seriös akademisk läroanstalt. Vår syftesbeskrivning understryker vikten av att det fi nns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Vi ser det som en förutsättning för att uppnå hög kvalitet inom båda dessa huvudgrenar av vår kärnverksamhet. Begreppet kreativitet handlar om vår ambition att förmedla kritiskt och innovativt tänkande som ett ideal till våra studenter och ge dem de intellektuella verktyg de behöver för att kunna utmana rådande verklighetsuppfattningar, samt förmåga att formulera nya lösningar på problem som de ställs inför.

Vidare har forskningen och utbildningen vid vår skola ett mål: att bidra till samhällsutvecklingen i stort. I detta sammanhang måste vi ta oss an de problem som världen står inför idag, oavsett om det rör sig om miljöförstöring, energiförsörjning, global fattigdom, de påfrestningar på den offentliga budgeten som en åldrande befolkning innebär eller de politiska och fi nansiella systemens sårbarhet. Härigenom betonas att vi har ett ansvar, både kollektivt och individuellt, som bör beaktas i all vår verksamhet och förmedlas till våra studenter. Det avspeglar också vår ambition att utveckla interdisciplinära angreppssätt inom både forskning och utbildning. Vi ser det som en viktig tillgång att vår skola hyser ett brett spektrum av akademiska discipliner och att vi utgör en del av ett större universitet.

Avslutningsvis bör det understrykas att vår verksamhetssfär inte upphör vid landets eller regionens gränser. Den innefattar ett globalt perspektiv som karaktäriseras av internationellt utbyte och samarbete samt skapande av en öppen, mångfacetterad och tolerant miljö vid vårt campus i Göteborg.

Vi strävar efter att förverkliga vårt syfte genom:

  • relevant och rigorös forskning av hög kvalitet
  • utbildning för arbete och ansvar
  • internationalisering av forskning och utbildning
  • ett fokus på dagens samhällsutveckling och framtida utmaningar som vi står inför, i synnerhet frågor om social och ekologisk hållbarhet
  • nära, stödjande förbindelser med näringslivsaktörer, studenter och alumni
  • effektiv kvalitetssäkring som bekräftas genom ackreditering
  • en konkurrensbaserad rekryteringspolicy samt fortlöpande kompetensutveckling
  • konsekvent varumärkesutveckling.


Lär mer om vår mission och hur vi skall förverkliga den på vår engelska sida.
 

Vision
Handelshögskolans målsättning är att vara välkänd och respekterad som en progressiv akademisk institution av mycket hög kvalitet.

Denna målsättning är inriktad på hur andra akademiska institutioner och samhället i stort uppfattar oss och hur vi vill uppfattas, globalt och lokalt. Det bör inte fi nnas något glapp mellan dessa två perspektiv. Även om det kanske går att bli välkänd enbart genom PR-verksamhet, är respekt något man förtjänar och den måste bygga på våra prestationer som akademisk läroanstalt. Visionen visar även på vilken grund vi vill vinna respekt: utmärkt akademisk kvalitet och innovativ utveckling inom forskning och utbildning. Att förverkliga vårt syfte är alltså det enda trovärdiga sättet att uppnå vår övergripande
målsättning.
 

Sidansvarig: Maria Norrström|Sidan uppdaterades: 2017-01-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?