Till startsida

Nyheter

 • Uppsatspris till juriststudent

  [2015-07-02] Uppsatspris till juriststudent

 • Attityder påverkar resvanor mer än stadsplanering

  [2015-07-02] Svenskarna reser allt längre för att komma till arbetet. Transporter står idag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av fossila bränslen. Stadsplanering kan vara ett sätt att komma till rätta med problemet och skapa ett hållbart resande, men en avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar att det inte räcker. Det måste även till andra insatser, som är kopplade till individen och dennes attityder och valmöjligheter, för att ändra våra resvanor.

 • Satsning har gett sex disputerade lärare i redovisning

  [2015-06-26] Redovisning är en av de populäraste inriktningarna bland ekonomstudenter, men Sverige har stor brist på disputerade lärare inom redovisningsämnet. En långsiktig satsning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har gett sex disputerade lärare under de senaste två åren.

 • Martitim fuTurism - konferens om maritim besöksnäring 25 jun

  [2015-06-23] Den 25 juni, i samband med Volvo Ocean Race, arrangeras för första gången Maritim fuTurism, en nationell konferens där maritima aktörer inom forskning, näringsliv och myndighet möts för att diskutera maritim turism, dess utmaningar och möjligheter utifrån hållbar tillväxt.

 • Dina internetvanor avslöjar din personlighet

  [2015-06-23] Tittar du mycket på film och serier via internet, helst letar information med hjälp av Google, mejlar mycket i jobbet och läser bloggar regelbundet? Då är du antagligen en lat och öppen person. Det visar en ny studie från Centrum för konsumtionsvetenskap.

 • Med Volvo från Kina till Göteborg

  [2015-06-22] Med hjälp av stipendier från Volvo Group kan Handelshögskolan rekrytera talangfulla masterstudenter från Indien och Kina. I paketet ingår inte bara studieavgiften för två års masterstudier utan dessutom en personlig mentor, sommarjobb och en möjlig framtid i Volvo Group.

 • Genusrelationer avgörande när energisnåla spisar introduceras i utvecklingsländer

  [2015-06-17] Effektiva spisar som förbrukar mindre ved och släpper ut mindre växthusgaser är både billiga och tillgängliga för landsbygdsbefolkningen i många utvecklingsländer. Men efterfrågan på dessa spisar är låg. Utifrån sin fältstudie i Etiopien drar Sied Hassen, nationalekonom vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, slutsatsen att förståelsen av maktförhållanden inom hushållet är avgörande för implementeringen av spisarna.

 • Nytt Centrum för hav och samhälle startar 1 juli

  [2015-06-16] Den 1 juli 2015 startar ett nytt Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet med Lena Gipperth, professor i miljörätt, som föreståndare. Centret blir den nya ingången till all verksamhet med marin och maritim koppling inom Göteborgs universitet.

 • Ekonomiska klyftor i fokus vid juridisk konferens på Handelshögskolan i Göteborg

  [2015-06-11] Den 12-13 juni står Handelshögskolan vid Göteborgs universitet värd för den anrika internationella konferensen Common Core of European Private Law. Under rubriken "Property & Inequality in the 21st Century" kommer forskare från hela världen att lyfta frågan om juridikens roll för ökade ekonomiska klyftor och juristernas ansvar för en jämnare resursfördelning.

 • Reväst - en öppen arena för samhällsfrågor

  [2015-06-03] Reväst är en oberoende arena för dialog kring samhällsutveckling i Västsverige. Varje år arrangeras ett tiotal öppna seminarier där offentliga organisationer, politiker, forskare och näringsliv möts för att få en gemensam bild av vilka utmaningar vi står inför och hur de kan tacklas. Nu har verksamheten fått en permanent placering på Handelshögskolan.

Fler nyheter

Till sidans topp

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta