Till startsida

Nyheter

 • 1,9 miljoner till forskning om osäkerhet i externredovisning

  [2015-01-26] Docent Jan Marton har beviljats 1,9 miljoner kr från Torsten Söderbergs Stiftelse för forskning om osäkerhet i redovisning.

 • 1,7 miljoner till forskning om utveckling av FoU-kapacitet på tillväxtmarknader

  [2015-01-26] Docent Roger Schweizer har beviljats 1,7 miljoner från Torsten Söderbergs Stiftelse för forskning om utveckling av FoU-kapacitet på tillväxtmarknader.

 • Stora förändringar i hanteringen av omställning på arbetsmarknaden i EU-länder

  [2015-01-26] I det EU-finansierade projektet MOLIERE har forskarna Ola Bergström och Vedran Omanovic på Företagsekonomiska institutionen tillsammans med ett 20-tal andra forskare studerat hur bruket av omställning på arbetsmarknaden har förändrats i elva EU-länder efter den ekonomiska krisen 2008-2009.

 • Lena Mossberg har tilldelats Odd Nordhaugs minnespris 2014

  [2015-01-26] Lena Mossberg har tilldelats Odd Nordhaugs minnespris 2014

 • Ny VD för GU School of Executive Education

  [2015-01-12] Håkan Ericson har från 1 januari 2015 utsetts till VD för GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg, där han varit tillförordnad VD sedan oktober 2014.

 • Svenskt-indiskt studentutbyte kring hållbara transporter

  [2014-12-18] Under året har ett studentutbyte mellan Indian Institute of Technology (IITD) i Delhi och Chalmers och Göteborgs universitet ägt rum. I slutet av november presenterade några av de studenter som ingått i utbytet sina studentarbeten vid seminariet ¿Social perspectives on city transportation - studies from Delhi & urban freight studies in Gothenburg¿ på Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV.

 • Konsumtionsrapporten 2014: Lånefinansiering och stadsplanering ligger bakom den växande konsumtionen

  [2014-12-17] Den svenska konsumtionen växer inom alla områden och för alla typer av hushåll. En av de bakomliggande faktorerna är möjligheten till konsumtion genom lån. En annan faktor är att politiker och stadsplanerare uppmuntrar till privat konsumtion genom utformningen av våra städer. Det framkommer i Konsumtionsrapporten 2014 som ges ut av Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

 • Förnyad EQUIS-ackreditering för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  [2014-12-16] Handelshögskolan i Göteborg har fått förnyat förtroende av EQUIS och fortsätter att vara en av ca 150 ackrediterade handelshögskolor i världen. EQUIS-ackrediteringen är en prestigefull internationell kvalitetsstämpel som Handelshögskolan haft sedan 2004, med förnyad ackreditering 2009 och nu 2014. Under åren har kraven för ackreditering hela tiden höjts.

 • 200 diplomerades under högtidliga former

  [2014-12-15] Lördagen 29 november diplomerades nästan 200 studenter under högtidliga former på Handelshögskolan. Studenterna och deras cirka 600 anhöriga fick vara med om högtidliga ceremonier.

 • Nominera uppsats till Handelns studentuppsatspris 2015

  [2014-12-10] Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd delar årligen ut ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter vid högskolor och universitet. Nu är det dags att skicka in nomineringar för nästa års pris! Är uppsatsen fortfarande ett pågående projekt så är anmälan öppen hela vägen till 3 mars.

Fler nyheter

Till sidans topp

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta